Tannfrembrudd

Blir småbarn syke når tennene bryter fram?

Mange foreldre knytter feber og slapphet hos småbarn til frambrudd av tenner. Imidlertid er det ikke påvist at tannframbrudd i seg selv fører til sykdom. Vi vet jo barn i 1/2-1 1/2 års alder er lett mottakelig for infeksjoner og får lett litt feber og nedsatt allmenntilstand På den annen side kan vi heller ikke utelukke at en lett infeksjon i slimhinnen rundt tannen, kan føre til litt temperaturstigning. Dette krever ingen behandling.

Klør det i tannkjøttet når tennene kommer?

Mange foreldre har erfart at barnet har behov for å bite i noe hardt når tennene bryter gjennom slimhinnen. En bitering i hard gummi demper ubehaget i tannkjøttet. Dersom dette er utilstrekkelig for barnet kan en få kjøpt salve på apotek uten resept. Et produkt heter Dentinox og har en lindrende virkning når den påsmøres fordi den inneholder et lokalbedøvende stoff. Effekten er kortvarig.

Når bryter de første tennene fram?

Det er vanlig at barnet får de første tennene ved 8 måneders alder, litt før hos gutter enn jenter. Tidspunktet for når den første tannen viser seg, kan variere endel fra individ til individ. Vi regner med at de fleste barn vil få sin første tann fra 6-11 måneders alder. Arv spiller en viss rolle for når tennene bryter fram. Derfor er det slik at en kan få en rettesnor om et barn blir spesielt tidlig eller seint med tannframbrudd ut fra erfaringene hos nære slektninger.

Hvilke tenner kommer først?

De første tennene barnet får er vanligvis de to midterste fortennene i underkjeven, deretter kommer de to midterste fortennene i overkjeven og deretter de to sidefortennene i over- og underkjeven.

Hvor mange melketenner har vi?

Vi har i alt 20 melketenner. I hver kjeve er det 4 fortenner, 2 hjørnetenner og 4 jeksler.

Når er alle melketennene brutt fram?

Den bakerste jekselen i overkjeven er den siste tannen som bryter fram og det skjer vanligvis før barnet fyller tre år.

Hvor lenge skal melketennene stå i munnen før de felles?

Dette varier fra tanntype til tanntype og fra individ til individ. Men i 6-års alder er det vanlig at fortennene i underkjeven løsner og nye, blivende tenner dukker fram. Noen ganger tar det litt tid før melkefortennene felles slik at barnet får de blivende tennene innenfor. Da kan det se litt overfylt ut i den lille barnemunnen, men dette retter seg vanligvis av seg sjøl og det er sjelden nødvendig for tannlegen å trekke melketennene. Etterhvert ordner kroppen opp ved at melketennenes røtter «spises» opp av kroppens egne celler.

Forfatter: Den norske tannlegeforening v/ professor odont. Ivar Espelid

2019-01-13T12:21:22+00:00

Om Oss

Vi er tre tannleger, en tannpleier og to assistenter ved klinikken og har lang erfaring med de fleste typer tannbehandling.